Lille & Gratis

Få din annonce i avisen - GRATIS

Køb og salg fra private til private med tilbud under 1000 kroner.

Vi siger 16 ord – for NUL kroner.

Må ikke omhandle beskæftigelse, lejligheder, dyr eller loppemarkeder.

Udfyld kuponen herunder senest onsdag før udgivelse. Husk navn, adresse og by samt telefonnr. (NB. det er kun telefonnr. der kommer med i annoncen).

HUSK, KUN ÉN EFFEKT PR. ANNONCE OG HUSK TELEFONNUMMER I BESKED-FELTET!

Lille&Gratis